Rabobank: Online platform Startup Fest

Voor Rabobank ontwikkelden wij een online platform om 700 veelbelovende startups voor te stellen aan ondernemers. Het online platform werd opgezet in het kader van Startup Fest Europe en presenteert alle aan Startup Fest deelnemende Startups. Synpact is bij deze campagne verantwoordelijk voor conceptontwikkeling, design, uitvoering en productie.

Via het platform kunnen ondernemers in contact komen met voor hun interessante startups. Het uiteindelijke doel is om ondernemers in contact te brengen met innovatieve startups en zo innovatie in het MKB via startups te stimuleren. Rabobank zal het online magazine de komende tijd expliciet onder de aandacht brengen van haar zakelijke klanten.