Nationaal Ondernemers Onderzoek

Het Nationaal Ondernemers Onderzoek werd op initiatief van Synpact | De Week van de Ondernemer in samenwerking met Markteffect gehouden onder 50.000 MKB-ondernemers in het najaar van 2015. Hier kwamen de Top-5 uitdagingen voor ondernemers voor 2016 naar voren. De uitkomsten van dit onderzoek werden ter inspiratie aangeboden aan klanten en relaties van Synpact en partners van de Week van de Ondernemer.

Het Nationaal Ondernemers Onderzoek vindt 1x per jaar plaats en wordt breed opgezet. Gedurende het jaar wordt er ingezoomd op specifieke subthema’s die uit het onderzoek naar voren komen, bijvoorbeeld duurzaamheid en klantgerichtheid. Hier wordt dan, in samenwerking met partners, nader onderzoek op gedaan.

Lees hier meer over het Nationaal Ondernemers Onderzoek of neem contact op met Remko Wouters voor meer informatie.