Google: Onderzoek Ondernemers & Online Marketing

Wat doen ondernemers op het gebied van online marketing? Om dit in kaart te brengen heeft Synpact, in opdracht van Google Nederland, onderzoek gedaan onder bezoekers van de Week van de Ondernemer. Wie is er verantwoordelijk voor online marketing in MKB-bedrijven? Wat weten ondernemers over online marketing? Wat willen ze er mee bereiken en wat is hun budget? De resultaten van het onderzoek worden door Google gebruikt om ondernemers beter te kunnen helpen op het gebied van Online Marketing.

90% van de ondernemers geeft aan online marketing (zeer) belangrijk vinden voor hun bedrijf. Dit geldt vaker voor relatief jonge bedrijven (tussen de 5-10 jaar) dan voor bedrijven die al 20 jaar of langer bestaan. Slechts 2% van de ondernemers vindt online marketing niet of minder belangrijk.

Slechts één op de twintig ondernemers (4%) geeft aan dat er een online expert is binnen het bedrijf. 38% van de ondernemers heeft een uitgewerkte strategie voor online activiteiten. In bijna de helft van de gevallen (43%) is de ondernemer zelf verantwoordelijk voor online.

Opmerkelijk is dat slechts 3% van alle ondernemers zeer tevreden is over de online activiteiten van hun bedrijf. Meer dan een kwart van alle ondernemers is hier zelfs (zeer) ontevreden over.

Google is partner van de Week van de Ondernemer 2017. Tijdens de events verzorgt het keynotes en workshops over online marketing en zijn adviseurs aanwezig om ondernemers persoonlijk te helpen met hun online strategie.

Meer weten over dit onderzoek of ook onderzoek doen onder ondernemers? Neem van contact op met Maarten van Druten: m.vandruten@synpact.nl.

12 juni 2017