Essent Zakelijk: Strategie, Automatisering en Marketing Executie

In het najaar van 2016 benaderde Essent Synpact voor de begeleiding in het schrijven van een marketingstrategie voor Essent Zakelijk. Vanuit deze opdracht is vanaf november 2016 op een structurele manier invulling gegeven aan verschillende marketingcampagnes voor de zakelijke markt gericht op retentie en conversie. Strategie, automatisering en marketing werden hierbij met elkaar worden verbonden voor het optimale resultaat.

De campagnes draaien op een solide marketing automation platform waardoor data, gepersonaliseerde e-mailcampagnes en bijbehorende landingspagina’s en telemarketing vanuit één omgeving is te beheren. Dit platform is in nauwe samenwerking met Salesforce gebouwd.

Door deze aanpak is marketing meetbaar geworden, zijn campagnes te vergelijken, zorgen pré A-B testen voor adequate bijsturing en wordt marketing real-time op sales-resultaten beoordeeld. Het resultaat is dat de netto-conversie van marketing naar sales spectaculair is gestegen. In sommige segmenten zelfs met 35%.

Voor de executie van deze campagnes is Synpact verantwoordelijk in nauwe samenwerking met Essent. De automatisering van de campagnes is in samenwerking met Salesforce binnen zeer korte tijd opgeleverd door een combinatie van ondernemerschap en B2B expertise.

Neem voor meer informatie contact op met Sven van Egmond: s.vanegmond@synpact.nl.