Synpact - De Persgroep

De Persgroep Nederland: Klantcontactstrategie

Voor de Persgroep ontwikkelen wij samen met het B2B marketingteam een klantverrijkings- en klantcontactstrategie. Doel van de Persgroep is om een betere relatie te verkrijgen met de landelijke, regionale en lokale bedrijven die adverteren in één of meerdere van hun dagbladtitels. Ook heeft de Persgroep de ambitie neergelegd om het MKB te laten groeien door een betere inzet van marketing. Synpact en de Persgroep zijn daarom een campagne gestart om de adverteerders beter in kaart te brengen en hen in een later stadium van gerichte, relevante informatie te voorzien. Synpact is hierbij verantwoordelijk voor conceptontwikkeling, campagnemanagement, projectmanagement en –realisatie.

Kennis van de klant vormt de basis voor het voeren van een goed dialoog met de klant. Een dialoog die voor beide partijen profijtelijk is en waar de Persgroep beter op in wil spelen door middel van een klantcontactstrategie. De eerste stap van Synpact was om de klantendatabase goed in kaart te brengen. Vanaf half maart tot eind juni 2017 zijn ca. 25.000 klanten van de Persgroep Nederland door ons Contact Center benaderd en de gegevens verrijkt.

Daarnaast is er samen met het B2B marketingteam van de Persgroep een uitgekiende klantcontactstrategie ontwikkeld, waarin wordt vastgelegd op welke wijze de Persgroep met prospects en klanten communiceert. De middelen die ingezet worden zijn er allemaal op gericht om klanten te werven, activeren, ontwikkelen en te behouden en worden aangestuurd vanuit het gedrag van de klant. In de komende maanden wordt deze strategie met de juiste systemen bij de Persgroep geïmplementeerd, geëxecuteerd, uitgebreid en doorontwikkeld.

Neem voor meer informatie contact op met Sven van Egmond: s.vanegmond@synpact.nl.